Potpiši
“Budući da ljudska bića nisu objekti,

Budući da ih nije moguće ustupati, davati u najam ili prodavati,

Tražimo od Vijeća Europe da se obveže na efektivnu zabranu surogatstva.

Surogatstvo je iskorištavanje žena; djeca nisu roba koju  bi ih majka kupovala, začela i napustila. Njime se raskida veza s krvnom lozom. Surogatstvo je zapravo oblik krijumčarenja ljudima.

Surogatstvom se krši europsko i međunarodno pravo, osobito Konvencija o pravima djeteta (1989.), o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (1979.), o usvajanju djece (1967. i 1993.), o krijumčarenju ljudima (2005.) i o ljudskim pravima i biomedicini (1997.).

Zbog toga tražimo da:

  • Parlamentarna skupština Vijeća Europe, u skladu s člankom 65. svojeg Poslovnika, jasno osudi praksu surogatstva kao protivnu dostojanstvu i pravima čovjeka;
  • vlade država pokrenu postupak izrade teksta kojim se izrijekom zabranjuje svaki oblik surogatstva u Europi;
  • Europski sud za ljudska prava bude jamac prava žena i djece i osudi praksu surogatstva kao protivnu ljudskim pravima.

Obrana ljudskih prava mora se prilagoditi novim izazovima  s kojima se ljudi suočavaju. Europa mora biti primjer i uvesti opću zabranu surogatstva.

Žene i djeca nisu objekti!“

 

Signez pour l'abolition de la GPA

This petition is closed

End date: Apr 17, 2016

Signatures collected: 110567

Signature goal: 150000

110,567 signatures