No materait traffic

„No maternity traffic“ je inicijativa pokrenuta od „Međunarodne unije za ukidanje surogatstva“ (Union Internationale pour l’abolition de la gestation pour autrui). Ona poziva tijela Vijeća Europe da osiguraju ukidanje i efektivnu zabranu prakse surogatstva što je prije moguće.

Međunarodna unija za ukidanje surogatstva je predana radu da se putem svih zakonskih sredstava implementira međunarodna zabrana korištenje tijela kao robe, posebno kroz surogatstvo. Unija je osnovana na inicijativu nacionalnih i europskih udruga koje rade na poštivanju djetinjstva, žena, dostojanstva i ljudskih prava, uključujući European Center for Law & Justice, l’Appel des Professionnels de l’Enfance, Alliance VITA, FAFCE, La Manif Pour Tous, l’Agence Européenne des Adoptés, Care for Europe, European Dignity Watch, Fondazione Novae Terrae…